środa, 21 września 2022

"Nice Moments" Layout by Amy Voorthuis

Hello lovely ScrapAndMe friends, 
For today's inspiration I created a 12 by 12 layout with Abbey's first school picture, her with a big smile like I know her. Normally when we take pictures of her at a photographer she always puts her hands in front of her eyes or makes angry faces. That's why was a little surprised when I saw this sweet picture. 


Witajcie kochani przyjaciele ScrapAndMe,

Na dzisiejszą inspirację stworzyłam LO z pierwszym szkolnym zdjęciem Abbey, z wielkim uśmiechem. Zwykle, gdy robimy jej zdjęcia u fotografa, zawsze zasłania oczy rękami lub robi gniewne miny. Dlatego trochę się zdziwiłam, gdy zobaczyłam to słodkie zdjęcie.

Smile {Nice Moments} 

I used a punch from Martha Stewart for the darker pink sheet which I then hand stitched the rest of the stitching is done with a sewing machine. I used a stencil, some flowers and a mould to create the rest of the layout and off course some fussy cut elements. 


Użyłam stempla Marthy Stewart do ciemniejszego różowego arkusza, który następnie ręcznie zszyłam, reszta szwów jest wykonywana na maszynie do szycia. Użyłam szablonu, trochę kwiatów i innych elementów do wycinania.

Scrap And Me papers used:

 Użyte materiały:


 Thank you so much for visiting the blog today and if you have any questions don't be afraid to ask me in a comment.

 Dziękuję za dzisiejsze odwiedziny, jeśli macie jakieś pytania nie krępujcie się zadać je w komentarzu.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za odwiedziny i komentarz :)